Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Exportsubsidie

Bedrijven die producten of diensten willen exporteren, of van plan zijn te investeren in buitenlandse markten kunnen van verscheidene exportsubsidies gebruikmaken. Exportsubsidies worden verstrekt door de nationale overheid en door de Europese Unie. Exportsubsidies bestaan er in verschillende soorten en maten; van marktonderzoek tot aan een bijdrage in de investeringskosten.

exportsubsidieSubsidie Starters International Business 2018 exportsubsidie

Het programma Starters International Business is een subsidieregeling voor ondernemers met weinig of geen exportervaring. Middels deze exportsubsidie kunnen ondernemers een subsidiebijdrage ontvangen voor de verschillende fasen van een marktverkenning.

Starters International Business bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Coachingsvouchers voor een individueel coachingstraject:  Met een adviseur onderzoekt u uw mogelijkheden in het buitenland en werkt u naar een concreet actieplan toe.
 • Missievouchers voor deelname aan een meerdaagse uitgaande handelsmissie of een collectieve beursinzending.
 • Kennisvouchers voor het inhuren van een deskundige die u adviseert en begeleidt in het (beter) positioneren van uw bedrijf in het buitenland.

Voor het onderdeel coachingsvouchers is in 2018 € 2,4 miljoen beschikbaar. Hiermee kunnen 1000 vouchers worden verstrekt. Voor het onderdeel missievouchers is in 2018 ongeveer € 1,4 miljoen beschikbaar. Het budget wordt verdeeld in volgorde van ontvangst van de aanvragen. Het onderdeel kennisvouchers moet nog worden opengesteld.

Subsidie DHI 2018exportsubsidie

De DHI exportsubsidie richt zich op Nederlandse mkb-ondernemingen met internationale ambitie en interesse in opkomende markten en ontwikkelingslanden. De DHI-regeling staat open voor alle landen met uitzondering van Nederland en sanctielanden.

De DHI-regeling bestaat uit 3 modules. U kunt een aanvraag indienen voor één van deze modules:

 • Demonstratieprojecten: demonstratie van uw technologie, kapitaalgoed of dienst in een van de DHI-landen.
 • Haalbaarheidsstudies: onderzoek naar de haalbaarheid van een buitenlandse investering in uw product. Met een haalbaarheidsstudie vergroot u de kans dat uw potentiële klant uit een van de DHI-landen wil investeren in uw technologie, kapitaalgoed of dienst.
 • Investeringsvoorbereidingsstudies: onderzoek naar de technische en commerciële haalbaarheid van uw investering in een onderneming in een van de DHI-landen.

De eerste DHI-tender van 2018 wordt op 1 februari 2018 opengesteld. De tender sluit op 29 maart 2018, 15:00 uur. De tweede tender zal naar verwachting in het najaar worden opengesteld.

Het beschikbare budget voor de eerste tenderronde van 2018 is € 2 miljoen voor DGGF-landen (ontwikkelingslanden en opkomende markten) en € 2,5 miljoen voor overige landen. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten per project. Daarnaast geldt voor ieder projecttype een maximum subsidiebedrag.

Meer informatie?

Wilt u subsidie aanvragen of meer informatie over de beschikbare exportsubsidies? Neem dan contact met ons op, of vul het onderstaande contactformulier in. Subsidiebureau Nederland kan een vrijblijvende subsidiescan voor u uitvoeren.

 

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten