Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Europees Defensie Fonds (2021-2027)

Het Europees Defensiefonds (EDF) is een initiatief van de Europese Unie dat is opgezet om de innovatie, efficiëntie en het concurrentievermogen van de Europese industriële en technologische defensiebasis (EDTIB) te versterken. Dit fonds, dat loopt van 2021 tot 2027, richt zich op het stimuleren van grensoverschrijdende samenwerking en het bevorderen van de strategische autonomie van de Europese defensie-industrie. Voor 2024 kunnen aanvragen worden ingediend van 18 juni t/m 5 november 2024.

Achtergrond van de subsidie

Het EDF is ontworpen om een aantal specifieke doelstellingen te bereiken die essentieel zijn voor de strategische autonomie van de Europese Unie. Deze doelstellingen omvatten:

 • Europees Defensie Fonds 2021-2027Ondersteuning van gezamenlijk onderzoek: Het fonds richt zich op het bevorderen van gezamenlijk onderzoek naar nieuwe en verbeterde defensiecapaciteiten. Dit gezamenlijke onderzoek moet innovatie maximaliseren en leiden tot de ontwikkeling van nieuwe defensieproducten en -technologieën, inclusief disruptieve technologieën.
 • Gezamenlijke ontwikkeling van defensieproducten en -technologieën: Door de gezamenlijke ontwikkeling van defensieproducten en -technologieën te ondersteunen, streeft het EDF naar grotere efficiëntie van de defensie-uitgaven binnen de EU. Dit helpt bij het realiseren van schaalvoordelen, vermindert onnodig dubbel werk en bevordert de marktintroductie van Europese defensieproducten. Uiteindelijk draagt dit bij aan een toename van de standaardisering van defensiesystemen en een grotere interoperabiliteit tussen de lidstaten.

Daarnaast is het EDF bedoeld om de flexibiliteit van zowel de toeleverings- als de waardeketens van defensie te versterken en te verbeteren. Door grensoverschrijdende samenwerking tussen juridische entiteiten te stimuleren, wordt een betere benutting van het industriële potentieel van innovatie, onderzoek en technologische ontwikkeling bevorderd in elke fase van de industriële levenscyclus van defensieproducten en -technologieën.

Belangrijkste voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor financiering uit het Europees Defensiefonds, moeten aanvragers voldoen aan bepaalde criteria en voorwaarden:

 • Samenwerking binnen een consortium: Subsidie wordt toegekend aan juridische entiteiten die binnen een consortium samenwerken. Dit consortium moet bestaan uit minimaal drie in aanmerking komende entiteiten en moeten uit ten minste drie verschillende lidstaten of geassocieerde landen komen. Dit stimuleert grensoverschrijdende samenwerking en de integratie van de Europese defensie-industrie.
 • Subsidiabele acties: Een subsidiabele actie moet betrekking hebben op een of meer van de onderstaande activiteiten:
  • Creëren, ondersteunen en verbeteren van kennis, producten en technologieën, inclusief disruptieve technologieën voor defensie.
  • Vergroten van interoperabiliteit en veerkracht, inclusief beveiligde productie en uitwisseling van gegevens, en versterken van de voorzieningszekerheid.
  • Studies zoals haalbaarheidsstudies om nieuwe of verbeterde producten, technologieën, processen, diensten en oplossingen te onderzoeken.
  • Ontwerp en prototyping van defensieproducten en technologieën.
  • Testen, kwalificeren en certificeren van defensieproducten en technologieën.
  • Ontwikkeling van technologieën of middelen die de efficiëntie gedurende de hele levenscyclus van defensieproducten en -technologieën verhogen.

Juridische entiteiten die aan deze criteria voldoen en betrokken zijn bij een van deze activiteiten, komen in aanmerking voor financiering.

Budget en subsidiebijdrage

Het Europees Defensiefonds heeft een aanzienlijk budget van bijna € 8 miljard om de gestelde doelen te bereiken. Hiervan is € 2,7 miljard voor gezamenlijk defensieonderzoek en € 5,3 miljard voor gezamenlijke vermogensontwikkelingsprojecten als aanvulling op de nationale bijdragen. Dit budget wordt verdeeld over verschillende oproepen, die jaarlijks worden gepubliceerd. Voor 2024 zijn er 32 thema’s verdeeld over 8 oproepen.

De financiering uit het EDF kan oplopen tot 100% van de subsidiabele kosten van een activiteit, met verschillende financieringspercentages afhankelijk van de aard van de activiteit en het type organisatie.

Aanvraagperiode

Aanvragen voor het Europees Defensiefonds kunnen worden ingediend op de specifieke data voor de oproepen die jaarlijks worden vastgesteld en gepubliceerd in de werkprogramma’s van het fonds. Voor het jaar 2024 is de aanvraagperiode geopend van 18 juni tot en met 5 november. Het is van essentieel belang dat aanvragers alle relevante informatie verstrekken die nodig is voor de beoordeling van hun projectvoorstellen en voldoen aan de gestelde criteria.

Meer info?

Meer informatie over het Europees Defensiefonds? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek en ontdek hoe wij u kunnen ondersteunen bij het verkrijgen van financiering.

 

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten