Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

ESF 2014-2020 Duurzame Inzetbaarheid

Geplaatst op augustus 28th, 2014 by Subsidiebureau Nederland

Juist in deze tijd is de Nederlandse overheid er veel aan gelegen om mensen langer en productief aan het werk te houden en de arbeidsmobiliteit te bevorderen. Daarom heeft zij een nieuwe, tijdelijke subsidieregeling in het leven geroepen, bedoeld voor activiteiten die hierop zijn gericht. Bedrijven en (overheids)instellingen kunnen subsidie ontvangen voor de inhuurkosten van een extern adviseur.

ESF 2014

Thema’s en activiteiten

Projecten die onder de subsidieregeling vallen, kunnen betrekking hebben op maatregelen om de gezondheid en vitaliteit van medewerkers te bevorderen, alsmede hun betrokkenheid en productiviteit. Ook initiatieven om de interne en externe arbeidsmobiliteit te versterken, zodat werknemers aantrekkelijk blijven voor de organisatie en de arbeidsmarkt, behoren hiertoe.

Thema’s en activiteiten die onder de subsidieregeling kunnen vallen, zijn:

 • Het maken van een bedrijfs- of organisatiescan;
 • Het uitvoeren van onderzoek naar duurzame inzetbaarheid;
 • Het bevorderen van gezond en veilig werken;
 • Het bevorderen van een leercultuur voor werknemers;
 • Het in dialoog aanpassen van de organisatie van het werk;
 • Het stimuleren van interne en externe mobiliteit van werknemers;
 • Het bevorderen van een flexibele werkcultuur;
 • Het invoeren van arbeidstijdenmanagement.

Subsidievoorwaarden ESF 2014-2020

Om van de subsidieregeling gebruik te kunnen maken, moet de aanvrager minimaal 2 werknemers in dienst hebben. Het project waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, mag maximaal 12 maanden duren. Om aan te tonen dat werknemers actief en aantoonbaar betrokken worden bij het project dient in het advies of verslag te worden opgenomen hoe het personeel betrokken is (geweest).

Let op: de in te schakelen sociale innovatie adviseur moet beschikken over twee aantoonbare referenties van verschillende opdrachtgevers. 

Subsidiabele kosten, subsidiebedrag en aanvraagtijdvak

Enkel de directe kosten van de adviseurs zijn subsidiabel. Daarbij gaat het om:

 • Het opstellen van een advies met implementatieplan;
 • Het begeleiden bij het implementeren van een advies.

Voor het huidige aanvraagtijdvakken wordt per tijdvak maximaal € 15.000.000,- beschikbaar gesteld. De subsidie per project bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele projectkosten. Per aanvrager bedraagt de maximale subsidie € 12.500,-. Om in aanmerking te komen voor subsidie dienen de totale subsidiabele kosten minimaal € 12.000 (ex. btw) te bedragen.

Het is nu al mogelijk om uw organisatie te laten registreren. De volledige aanvraag moet worden ingediend tussen 12 en 16 november 2018.

Meer informatie?

Neem contact met ons op indien u meer informatie wilt over ESF 2014-2020 Duurzame Inzetbaarheid. Heeft u nog geen contact met een sociale innovatie adviseur? Wij werken samen met erkende adviesbureaus die beschikken over de vereiste referenties om het sociale innovatietraject in uw organisatie uit te kunnen voeren.

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten