Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Energiesubsidies toegankelijker maken voor het mkb

Geplaatst op juli 16th, 2023 by Subsidiebureau Nederland

Subsidieregelingen spelen een belangrijke rol bij het stimuleren van duurzaamheidsinitiatieven in het bedrijfsleven. Echter werd in een recent onderzoek van de Hogeschool Utrecht en microfinancier Qredits geconstateerd dat subsidies voor duurzaamheidsinitiatieven moeilijk toegankelijk zijn voor mkb-ondernemingen. Uit het onderzoek bleek dat 5 procent van de ondernemers vorig jaar een duurzame subsidie heeft aangevraagd. Van de 1100 onderzochte bedrijven gaf 60 procent aan te willen investeren in energiebesparende maatregelen, zoals zonnepanelen, warmtepompen, elektrische auto’s of isolatie. Twee derde van deze groep zag af van hun plannen vanwege financiële beperkingen.

Beperkte informatievoorziening en complexiteit van subsidieregelingen

Een van de belangrijkste obstakels die bedrijven ervaren bij het aanvragen van subsidies is de complexiteit van de subsidieregelingen. “Kleine ondernemers hebben vaak niemand in dienst die bekend is met het aanvragen van subsidies, en dit zijn behoorlijk complexe trajecten”, voegt Dolsma toe. Hoewel er adviesbureaus zijn die kunnen helpen bij het aanvragen van subsidies en sommige provincies ondersteuning bieden, is dit niet bij iedereen bekend.

Het is vooral het midden- en kleinbedrijf (mkb) dat veel subsidiegeld misloopt. Bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is ongeveer 10 miljard euro beschikbaar gesteld voor duurzaamheidsinitiatieven. Daarnaast zijn er nog diverse provinciale en gemeentelijke subsidieregelingen. “Volgens de RVO wordt al dit geld uitgegeven, maar voornamelijk aan grote bedrijven”, aldus Dolsma. “Het is moeilijk te meten hoeveel er overblijft bij gemeenten en provincies.”

Subsidiebureau Nederland informeert, adviseert en ontzorgt

Om ervoor te zorgen dat ook kleine bedrijven optimaal kunnen profiteren van groene subsidies, is het essentieel dat er stappen worden ondernomen om de toegankelijkheid en het begrip van deze regelingen te verbeteren. Subsidiebureau Nederland draagt bij aan het verbeteren va de informatievoorziening over energiesubsidies en het vergroten van de toegankelijkheid voor het MKB.

Expertise van Subsidiebureau Nederland

energiesubsidies toegankelijk mkbHet is belangrijk om bedrijven te voorzien van toegankelijke informatie over beschikbare subsidieregelingen. Subsidiebureau Nederland is als subsidieadviesbureau gespecialiseerd in het inzichtelijk maken van subsidiekansen en het aanvragen van subsidies namens organisaties, waaronder ook mkb-ondernemingen. Vrijwel alle aanvragen kunnen op basis van no-cure, no-pay worden verzorgd.

Impact maken via samenwerking in de keten

Alleen door gezamenlijke inspanningen kunnen we een duurzamere toekomst creëren waarin alle bed rijven de kans krijgen om bij te dragen aan een groenere economie. Vanuit Energiesubsidie Nederland werken wij samen met installatiebedrijven en aannemers die actief zijn in de zakelijke markt. Dankzij deze samenwerking kan de eindklant (mkb-ondernemer) in een vroegtijdig stadium op de hoogte gesteld over de relevante subsidiekansen en ontvangen zij ondersteuning tijdens het complexe subsidieaanvraagtraject.  Anderzijds worden installatiebedrijven via de samenwerking ontzorgt en kunnen zij zich focussen op de eigen corebusiness.

Enkele relevante energiesubsidies uitgelicht

In de wereld van vandaag, waar duurzaamheid steeds belangrijker wordt, zijn er talloze subsidieregelingen beschikbaar om bedrijven te ondersteunen bij hun inspanningen om over te stappen op groene energie. Wij benoemen alvast enkele bestaande subsidieregelingen die specifiek gericht zijn op duurzaamheidsinitiatieven. Deze regelingen ondersteunen bedrijven bij het financieren van hun energieprojecten.

Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE++)

De SDE++ is een regeling die financiële ondersteuning biedt aan ondernemingen die willen investeren in duurzame energieproductie. Het omvat een breed scala aan technologieën, zoals zonne-energie, windenergie, biomassa en geothermie. Kleine bedrijven kunnen profiteren van deze regeling door subsidie aan te vragen voor bijvoorbeeld de installatie van zonnepanelen of de implementatie van energie-efficiënte systemen.

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

De Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) is specifiek gericht op het stimuleren van de productie van duurzame warmte en de toepassing van hernieuwbare energie in het mkb. Deze regeling heeft tot doel de productie van duurzame warmte en het gebruik van hernieuwbare energie binnen het mkb te stimuleren. Het biedt subsidies voor de aanschaf van bijvoorbeeld warmtepompen, zonneboilers en biomassaketels. Mkb-ondernemers kunnen gebruikmaken van deze regeling om hun energie-efficiëntie te verbeteren en hun ecologische voetafdruk te verkleinen.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Naast deze directe subsidieregelingen is er ook de Energie-investeringsaftrek (EIA), een fiscale regeling die bedrijven fiscaal voordeel biedt voor investeringen in energiebesparende technieken en duurzame energie. Door gebruik te maken van de EIA kunnen kleine bedrijven een deel van hun investeringen aftrekken van hun fiscale winst, waardoor de kosten van duurzame projecten aanzienlijk worden verlaagd. Dit stimuleert bedrijven om te investeren in energiebesparende maatregelen, zoals het upgraden van verlichtingssystemen naar energiezuinige LED-verlichting, het installeren van geavanceerde warmte- en koudeopslagsystemen, of het implementeren van slimme energiebeheersystemen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Heeft u duurzaamheidsinvesteringen gepland? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een subsidiescan.

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten