Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Energiesubsidie / subsidiekansen voor organisaties

In 2023 moet 16% van de Nederlandse energie duurzaam zijn opgewekt. Om dit doel te bereiken wordt het subsidie-instrument ingezet. De Nederlandse overheid verstrekt energiesubsidie voor investeringen die leiden tot de opwek van duurzame energie of de besparing van het gebruik van energie. Naast het ontvangen van energiesubsidie kunnen bedrijven in bepaalde situaties ook een fiscaal voordeel ontvangen.

energiesubsidie

Het Energieakkoord

In het Energieakkoord staan afspraken over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid. In het akkoord is afgesproken dat in 2023 16 procent van de energie ‘hernieuwbaar’ moet zijn. Het Energieakkoord staat voor duurzame groei, waaraan ruim veertig organisaties, waaronder de overheid, werkgevers, vakbeweging en natuur- en milieuorganisaties zich verbinden.

Om stappen te zetten op weg naar een energieke samenleving is samenwerking tussen overheid en marktpartijen een vereiste. Èn een forse investering in energie-innovatie, energiebesparing en hernieuwbare energieopwekking. Verduurzamen als gezamenlijke missie van overheid en samenleving!

De ondertekenaars van het akkoord zetten zich de komende jaren in voor:

 • een besparing van het energieverbruik met gemiddeld 1,5 procent per jaar;
 • 100 petajoule energiebesparing per 2020;
 • een toename van het aandeel hernieuwbare energieopwekking naar 14 procent in 2020 en 16 procent in 2023;
 • ten minste 15.000 voltijdbanen extra.

Bron: www.energieakkoordser.nl

Energiesubsidies

De onderstaande energiesubsidies zijn interessant voor bedrijven en (non-profit)instellingen. Dit zijn enkele populaire regelingen. Voor een uitgebreide analyse van de mogelijkheden voor uw organisatie kunt u contact met ons opnemen.

Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) energiesubsidie

De SDE+ is een exploitatiesubsidie; bedrijven en (non-profit)instellingen ontvangen subsidie voor de opgewekte duurzame energie en niet voor aanschaf van de productie-installatie, zoals bij een investeringssubsidie. Zij ontvangen voor een meerjarige periode een vergoeding voor de opgewekte energie.

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) energiesubsidie

De ISDE is bedoeld voor particulieren en zakelijk gebruikers die investeren in zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. Via de ISDE ontvangen zij een subsidiebijdrage voor de aanschaf van de energie-opwekkende installatie.

Energie Investeringsaftrek (EIA)

Naast de energiesubsidie kunnen bedrijven in bepaalde gevallen tevens een fiscaal voordeel behalen, wanneer zij investeren in energiebesparende technieken of de toepassing van duurzame energie. Hierdoor betaalt men minder inkomsten- of vennootschapsbelasting. Op ongeveer 300 bedrijfsmiddelen kan een voordeel worden behaald via de EIA.

STEP subsidie

Verhuurders van sociale huurwoningen kunnen sinds 1 juli 2014 subsidie aanvragen voor het doorvoeren van energiebesparende maatregelen waarmee het energielabel van de woningen wordt verbeterd. Lees meer over de STEP subsidie.

Energiebesparing Sportaccommodaties

Sportverenigingen kunnen via de Subsidieregeling Energiebesparing Sportaccommodaties een energiesubsidie ontvangen voor investeringen in de besparing van energie en de verduurzaming van de sportaccommodatie.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de energiesubsidies die voor uw organisatie interessant zijn? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, of vul direct onze gratis SubsidieScan in. Wij kunnen het aanvraagtraject meestal op basis van no-cure, no-pay verzorgen.

Volg ons ook ons Twitter-account @Energiesubs voor het laatste nieuws over energiesubsidies.

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten