Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Energie Investeringsaftrek 2024

De Energie Investeringsaftrek 2024 (EIA) is bedoeld voor ondernemers die willen investeren in energiebesparende en energieopwekkende duurzame technieken. Door de Energie Investeringsaftrek leveren dergelijke investeringen voor ondernemers dubbel voordeel op. Niet alleen wordt er bespaard op de energiekosten, men betaalt ook minder inkomsten- of vennootschapsbelasting. De Energie Investeringsaftrek is van toepassing op investeringen in bedrijfsgebouwen, processen, transportmiddelen, duurzame energie en energieadvies. In totaal zijn er zo’n 300 bedrijfsmiddelen waarop een voordeel kan worden behaald.

Belangrijkste voorwaarden

Aan het merendeel van de bedrijfsmiddelen welke in aanmerking komen voor de Energie Investeringsaftrek worden specifieke technische eisen gesteld. Wij kunnen de exacte mogelijkheden voor u uitzoeken (zie onderaan deze pagina).

Daarnaast gelden de volgende algemene voorwaarden waaraan moet worden voldaan:

 • energie investeringsaftrekDe melding van de investering moet plaatsvinden binnen 3 maanden na het aangaan van de investeringsverplichting (opdrachtverstrekking);
 • Het bedrijfsmiddel staat op de Energielijst 2024. Als uw investering niet omschreven staat in de Energielijst, kan deze mogelijk toch nog in aanmerking komen voor EIA. In dit geval moet u kunnen aantonen dat uw investering gebruik maakt van duurzame energie of voldoende energie bespaart;
 • De kosten van één investering moeten minimaal €2.500,- zijn, exclusief btw.
 • Voor hetzelfde investeringsdeel gebruikmaken van zowel de EIA als de Milieu-investeringsaftrek (MIA) is niet toegestaan. Wel is het mogelijk om voor verschillende onderdelen van een investering een keuze te maken tussen de EIA en de MIA.
 • Investeringen kunnen voor zowel de Energie-investeringsaftrek als voor de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) in aanmerking komen.

Het voordeel van de Energie Investeringsaftrek

Als een bedrijfsmiddel aan de energieprestatie-eisen voldoet, mag in 2024 een extra bedrag ter hoogte van 40,0% van het investeringsbedrag in mindering worden gebracht op de fiscale winst. Hierdoor bespaart men op de Inkomstenbelasting of de Vennootschapsbelasting. Het netto-voordeel via de Energie Investeringsaftrek bedraagt gemiddeld 10 procent ten opzichte van het investeringsbedrag. Het exacte voordeel hangt af van het van toepassing zijnde inkomstenbelasting- of vennootschapsbelastingtarief.

Het budget voor 2024 bedraagt in totaal € 259 miljoen.

Rekenvoorbeeld

Hieronder volgt een voorbeeldberekening van het netto-voordeel dat u kunt verkrijgen via de Energie Investeringsaftrek.

 • Investeringsbedrag energiebesparende investering: € 50.000
 • Het EIA percentage voor 2024: 40,0%
 • Bedrag dat in aanmerking komt voor de EIA: € 20.000

Bij een Ib-tarief van 49,50%* levert de Energie Investeringsaftrek een netto voordeel op van € 9.900 (= 19,8% t.o.v. het investeringsbedrag). Bij een Vpb-tarief van 25,8%* levert de Energie Investeringsaftrek een netto voordeel op van € 5.160 (= 10,3% t.o.v. het investeringsbedrag).

* Belastingtarieven 2024

Energie Investeringsaftrek aanvragen?

Wilt u het haalbaarheidsonderzoek en het aanvraagtraject voor de Energie Investeringsaftrek uitbesteden? Subsidiebureau Nederland kan het onderzoeks- en aanvraagtraject op basis van no-cure, no-pay verzorgen. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten