Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

EIC Accelerator Pilot – MKB Instrument

De ‘EIC Accelerator pilot – SME 2b instrument’, voorheen het SME Instrument (MKB Instrument) genoemd, maakt deel uit van het Horizon2020 programma. Een Europese subsidie voor innovatieve mkb’ers die hun product of technologie willen demonstreren, opschalen en op de Europese markt willen brengen.

Voor wie is de EIC Accelerator Pilot? – MKB Instrument

De EIC Accelerator Pilot (MKB Instrument) is bedoeld voor alle innovatieve mkb’ers, ongeacht de sector, die de ambitie hebben om zich verder te ontwikkelen, door te groeien en hun bedrijfsactiviteiten te internationaliseren. Het interessante aan het MKB Instrument is dat het is bedoeld voor alle categorieën van innovatie, waaronder zowel technische innovatie, niet-technologische en sociale innovatie en ook innovatie met betrekking tot diensten. Belangrijke voorwaarde is dat de activiteit een Europese meerwaarde biedt. De regeling is zoals gezegd bedoeld voor mkb’ers in Nederland en andere lidstaten van de Europese Unie. Indien gewenst kunnen zij met andere organisaties een samenwerkingsverband vormen en bepaalde onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten uitbesteden. Via de EIC Accelerator Pilot focust de Europese Unie op het mkb’ers en dit moet ertoe leiden dat ten minste 20% van het beschikbare budget aan mkb’ers wordt besteed. De EIC Accelerator Pilot is bovendien een relatief toegankelijke regeling voor het mkb.

Wijzigingen t.o.v. het oude MKB Instrument

Naast de naamsverandering is het MKB Instrument, vanaf nu EIC Accelerator pilot – SME 2b instrument genoemd, ook op een aantal inhoudelijke punten aangepast. De voornaamste wijzigingen t.o.v. het oude MKB Instrument zijn:

 • Het oude MKB Instrument bestond uit twee subsidiefases. Eén van de belangrijkste veranderingen is dat fase 1 (€ 50.000 voor Europese marktvalidatie) is afgeschaft op 5 september 2019. Via fase 2 kan € 500.000 tot € 2.5 miljoen subsidie worden aangevraagd. Deze fase blijft bestaan en aanvullend wordt het mogelijk om investeringsgeld (equity) op te halen tot maximaal € 15 miljoen. Het is ook mogelijk om enkel subsidie aan te vragen.
 • Een andere wijziging is het nieuwe format, waarbij de 3 onderdelen van de subsidieaanvraag voortaan even zwaar getoetst worden. Het betreft de toetsingscriteria excellence, impact en implementation waarop de aanvrager punten kunnen behalen. De aanvraag wordt beoordeeld door experts, waarna aanvragers worden uitgenodigd voor een pitch voor een jury. De slides voor de pitch maken deel uit van de subsidieaanvraag en kunnen achteraf niet gewijzigd worden.

Subsidie aanvragen via de EIC Accelerator Pilot?

Ook uw bedrijf kan waarschijnlijk in aanmerking komen voor Europese subsidie via de EIA Accelerator Pilot. Subsidiebureau Nederland beschikt over een breed netwerk met experts en kan u ondersteunen bij het indienen van een kansrijke subsidieaanvraag. Neem contact met ons op om de mogelijkheden voor uw innovatieproject te bespreken. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 085-3031723, of via het e-mailadres dat staat vermeld op de contactpagina.

 

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten