Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Duurzame energieopwekking en energiebesparing Overijssel

Geplaatst op februari 6th, 2015 by Subsidiebureau Nederland

Met de regeling ‘Duurzame energieopwekking en energiebesparing’ subsidieert Provincie Overijssel investeringen gericht op duurzame energieopwekking en energiebesparing. In 2015 worden twee tenders opengesteld.

duurzame energieopwekking en energiebesparingSubsidiabele investeringen

Binnen de regeling duurzame energie en energiebesparing Overijssel kan de provincie subsidie verstrekken voor investeringen, gericht op:

 • Gebouwgebonden energiebesparing;
 • Energieopwekking uit hernieuwbare energiebronnen te weten bio-energie, geothermie, wind- of waterenergie;
 • Energiebesparing door de distributie van restwarmte naar de eindgebruiker;
 • Optimalisatie van bedrijfsprocessen waarbij energiebesparing optreedt;
 • Energieopwekking uit zonne-energie, ten behoeve van particuliere woningen en bedrijven, mits deze energieopwekking gecombineerd wordt met één van bovenstaande investeringen

De investering dient in hoofdzaak, voor meer dan 50% van de subsidie, binnen de grenzen van de provincie Overijssel plaats te vinden. De investering moet een terugverdientijd hebben van meer dan vijf jaar. Dit betekent dat investeringen die zich in vijf jaar of minder terugverdienen in principe als ‘redelijk’ worden beschouwd en daarom niet in aanmerking voor subsidie komen. Hierbij kan gedacht worden aan warmtepompen, maar ook houtkachels komen hierdoor niet altijd in aanmerking voor subsidie.

Maximale subsidiebijdrage

De bijdrage is maximaal 50% van de netto-investering, met een maximum van € 199.000 per aanvrager voor de onderdelen:

 • Gebouwgebonden energiebesparing;
 • Energieopwekking uit hernieuwbare energiebronnen te weten bio-energie;
 • Geothermie, wind- of waterenergie;
 • Energiebesparing door de distributie van restwarmte naar de eindgebruiker; optimalisatie van bedrijfsprocessen waarbij energiebesparing optreedt;
 • Maximaal 50% van de netto-investering, met een maximum van € 199.000 per aanvrager voor een combinatie van subsidie-activiteiten.

De subsidie voor het onderdeel zonne-energie bedraagt maximaal 30% van de netto-investering, tot een maximum van € 100.000 per aanvrager. Bovendien geldt:

 • Voor het onderdeel elektriciteitsopwekking bedraagt de subsidie maximaal € 0,20 per Wattpiek geïnstalleerd vermogen;
 • Voor het onderdeel warmteopwekking bedraagt de subsidie maximaal € 500 per m2 collector- of paneeloppervlak.

Aanvraagtijdvak en budget

Aanvragen kunnen worden ingediend gedurende de tenderperioden. De eerste tenderperiode is van 5 februari tot en met 3 april 2015. De tweede tenderperiode is van 13 juli tot en met 11 september 2015.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de subsidieregeling Duurzame energieopwekking en energiebesparing? Neem dan direct contact met ons op, zodat wij een eventuele subsidieaanvraag tijdig voor u kunnen indienen.

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten