Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

DHI subsidie voor internationaal ondernemen

DHI staat voor Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsprojecten. De DHI-subsidieregeling is een regeling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken ter stimulering van internationaal ondernemen. Het doel van DHI is enerzijds export stimuleren vanuit Nederlandse ondernemingen en anderzijds bijdragen aan de duurzame lokale ontwikkeling. Via de DHI-subsidieregeling kunnen bedrijven subsidie aanvragen voor activiteiten gericht op het betreden van een nieuwe geografische doelmarkt. Daarbij worden drie verschillende DHI-projecttypen onderscheiden.

Nieuw! Sinds 2023 ontvangen aanvragers extra subsidie wanneer het project bijdraagt aan groene banen en duurzame export.

Doelgroep van DHI

DHI subsidieDe DHI-regeling staat open voor alle Nederlandse mkb-ondernemingen (uitsluitend rechtspersonen) met internationale ambitie. De voorwaarde is dat het bedrijf in Nederland substantiële activiteiten uitvoert en diensten, producten of technologie ontwikkelt of levert. Het is mogelijk om meermaals DHI-subsidie aan te vragen. Hoewel de focus ligt op het mkb kan het grootbedrijf onder specifieke voorwaarden ook gebruikmaken van de DHI-regeling.

DHI open voor alle landen

DHI staat open voor alle landen, behalve voor landen waarvoor internationale sancties gelden. Voor DHI wordt gebruikgemaakt van een landenindeling. Afhankelijk van de categorie waartoe het land behoort kunnen specifieke voorwaarden worden gesteld. Bij zogenaamde DGGF-landen is het van belang dat het project ook de duurzame lokale ontwikkeling stimuleert. Het project draagt daarmee bij aan het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.

DHI Demonstratieprojecten

Tijdens een DHI Demonstratieproject wordt een Nederlands(e) product, technologie of dienst in het doelland in een reële praktijksituatie gedemonstreerd aan een brede groep potentiële afnemers in het land. De aanvrager moet contact hebben met een lokale gastheer in het desbetreffende land. Deze stelt ruimte beschikbaar voor het demonstratieproject en verleent zijn medewerking aan het demonstratieproject.

Belangrijke voorwaarden zijn dat het product, de technologie of dienst nieuw is voor het land (introductie) en dat sprake is van een noodzaak voor het uitvoeren van het demonstratieproject om in relatief korte tijd een grote groep potentiële afnemers te bereiken. Een DHI Demonstratieproject duurt maximaal 3 jaar.

DHI Haalbaarheidsstudies

Een DHI Haalbaarheidsstudie is een onderzoek dat wordt uitgevoerd om te bepalen of het voor een buitenlandse potentiële afnemer technisch en/of commercieel haalbaar is een concrete investering in het doelland uit te voeren. Bij financiële (of commerciële) haalbaarheid, onderzoekt u of uw klant de investering binnen de gewenste termijn kan terugverdienen en of het project financierbaar is. Bij technische haalbaarheid onderzoekt u hoe het project er precies uit moet zien.

De haalbaarheidsstudie resulteert in businessplan of projectplan waarmee de mogelijke afnemer een investeringsbesluit kan nemen. Een DHI Haalbaarheidsstudie duurt maximaal 2 jaar.

DHI Investeringsvoorbereidingsprojecten

Een investeringsvoorbereidingsstudie is een onderzoek gericht op het opzetten of uitbreiden van een nieuwe productie- of dienstenfaciliteit (geen verkoopkantoor) in het doelland. De beoogde investering dient logischerwijze voort te vloeien uit de huidige activiteiten, core business en strategie van de Nederlandse onderneming. In het investeringsvoorbereidingsproject onderzoekt u de technische en/of commerciële haalbaarheid van de investering.

Het investeringsvoorbereidingsproject leidt tot een businessplan op basis waarvan een onderbouwd besluit genomen kan worden. Een DHI Investeringsvoorbereidingsproject duurt maximaal 2 jaar.

Budget & subsidiebijdrage

Voor 2024 is er in totaal € 8,5 miljoen subsidiebudget beschikbaar voor de DHI regeling.

Het subsidiepercentage voor DHI is maximaal 50% van de subsidiabele kosten. Voor fragiele staten en focuslanden geldt een subsidiepercentage van 60%.

Groene projecten komen in aanmerking voor een hoger subsidiepercentage. Wanneer het project bijdraagt aan meer groene banen en duurzame export dan geldt een subsidiepercentage van maximaal 70% van de subsidiabele kosten.

De maximale subsidiebijdrage voor een demonstratieproject is € 200.000. Voor haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten is de maximale bijdrage € 100.000.

DHI subsidie aanvragen?

De DHI-regeling is toegankelijke voor iedere mkb-ondernemer met internationale ambitie. De DHI subsidie kan worden aangevraagd van 15 januari t/m 31 december 2024, zolang er budget beschikbaar is. Wacht daarom niet te lang met aanvragen.

Subsidiebureau Nederland heeft de afgelopen jaren een groot aantal DHI-subsidietrajecten succesvol begeleid in Europa, Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Wij zijn gespecialiseerd in het schrijven van DHI-subsidieaanvragen en delen onze ervaringen graag!

Wilt u gebruikmaken van deze subsidie? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende subsidiescan.

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten