Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Crowdfunding als financieringsinstrument

Crowdfunding is een interessant financierings- én marketinginstrument voor het MKB en de non-profit sector. De gecombineerde inzet van crowdfunding en een subsidie- of fondsenwervingstraject, leidt tot een wederzijdse versterking van de financieringsinstrumenten.

crowdfunding

Crowdfunding?

Crowdfunding is een financieringsvorm waarbij geld opgehaald wordt bij mensen: ”de crowd”, die bereid zijn een (klein) bedrag te investeren in uw onderneming of project. Het gaat bij crowdfunding doorgaans om bedragen in de grootte van €20.000 – €200.000, echter zijn er voorbeelden van succesvolle campagnes waarbij er miljoenen zijn opgehaald via de crowd.

De belangrijkste vormen van crowdfunding zijn:

 • lening;
 • converteerbare lening (uiteindelijk om te zetten in aandelen);
 • aandelen (als investering: vergoeding afhankelijk van het resultaat);
 • niet-financiële tegenprestaties (product, dienst, recht op deelname, e.d.);
 • donatie (zonder tegenprestatie).

De inzameling gaat vaak via een crowdfundingplatform of via een eigen website. Het succes van de actie valt of staat met de kwaliteit van de crowdfundingcampagne. Het registreren op een platform is slechts het startpunt. Daarna moeten er activiteiten worden ontplooit om de doelgroep van de campagne te bereiken. U kunt daarvoor een crowdfundingexpert inzetten die uw campagne begeleidt.

Bron: Ondernemersplein

Crowdfunding voor ondernemers

Crowdfunding is een interessante financieringsvorm voor ondernemers, aangezien het tevens een marketingmiddel is waarmee een grote exposure gecreëerd kan worden voor de organisatie, of voor een specifiek nieuw product of nieuwe dienst. Een voorbeeld: wanneer u via crowdfunding geld wilt ophalen om een nieuw product te ontwikkelen, kunt u de investeerders als tegenprestatie een eerste versie van het product aanbieden.

Investeerders kunnen zich via het crowdfundingplatform bij u melden. Doorgaans zijn dit relatief kleine investeerders die enthousiast zijn over uw product of dienst en in ruil voor een tegenprestatie (bijvoorbeeld rente) bereid zijn te investeren. Daarnaast kunt u zelf aankloppen bij informal investors, grotere investeerders die veelal voor de lange termijn investeren in uw bedrijf en mogelijk ook invloed willen uitoefenen op de bedrijfsvoering.

Kijkend naar de financieringskant, gaat de voorkeur in eerste instantie uit naar subsidieregelingen, fondsen en laagrentende leningen. De reden daarvan is dat deze financieringsvormen in financieel opzicht het voordeligst zijn; een subsidie hoeft normaliter niet terugbetaald te worden, terwijl geleend geld via een crowdfundingactie met een renteopslag moet worden terugbetaald aan de investeerders.

Crowdfunding voor stichtingen en verenigingen

Voor non-profit organisaties is crowdfunding een interessant financieringsinstrument wanneer het gaat om projecten met een sociaal/maatschappelijke urgentie. Doorgaans zijn de bijdrages aan het project donaties (geen tegenprestatie) of bijdrages waar een niet-financiële tegenprestatie tegenover staat. De donateurs verstrekken een bijdrage aan het project uit empathie; zij voelen zich betrokken bij het project en dragen het project of de doelgroep van het project een warm hart toe.

Wisselwerking financieringsinstrumenten

Crowdfunding is een instrument om de benodigde financiering voor een project bij elkaar te krijgen. Een subsidie- of fondsenwervingstraject heeft hetzelfde doel, het zij instrumenten om bepaalde activiteiten te stimuleren. Zowel voor profit als non-profit organisaties geldt dat een crowdfundingcampagne een positief effect kan hebben op de subsidie- of fondsaanvraag. Ten eerste wordt er middels de campagne inspanning geleverd om de financiering voor het project rond te krijgen. De subsidiebeoordelaar zal deze inspanning waarderen. Ten tweede kan crowdfunding een (soms verplichte) vorm van co-financiering zijn.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de financieringsinstrumenten die op deze pagina aan bod zijn gekomen, of bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten