Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Categorie “Non-proft”

Frisse scholen / Subsidie verduurzaming schoolgebouwen

Posted on oktober 8th, 2016 by Subsidiebureau Nederland

Wilt u als schoolbestuur primair of voortgezet onderwijs uw bestaande school verduurzamen of verfrissen? Vanaf 3 oktober 2016 kunt u subsidie aanvragen voor de inhuur van extern advies over verduurzaming en verfrissing van scholen. De Green Deal Scholen helpt schoolbesturen en gemeenten om energiezuinige, gezonde en betaalbare scholen te realiseren. Doel is om de totstandkoming van […]

Subsidiekansen optimaal benutten?

Posted on april 24th, 2016 by Subsidiebureau Nederland

Organisaties slagen er om uiteenlopende redenen niet (of onvoldoende) in om subsidiekansen optimaal te benutten. In grote lijnen beschikt men over onvoldoende inzicht in de relevante subsidieregelingen, slaagt men er niet in om een kwalitatief sterke subsidieaanvraag op te stellen, of krijgt men naderhand te maken met een terugvordering door gebreken in de subsidieadministratie. Zonde, […]

Subsidie Energiebesparing Sportaccommodaties aangekondigd

Posted on november 2nd, 2015 by Subsidiebureau Nederland

Energierekening is voor de meeste sportverenigingen de grootste kostenpost. De Subsidie Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties heeft als doel sportverenigingen te stimuleren om te investeren in energiebesparing en verduurzaming van sportaccommodaties.Dankzij deze subsidieregeling kunnen de bij NOC*NSF aangesloten sportverenigingen en sportstichtingen subsidie ontvangen wanneer zij investeren in energiebesparing en het toepassen van duurzame energie ten behoeve […]

Budget SDE+ 2016 verhoogd naar € 8 miljard

Posted on oktober 12th, 2015 by Subsidiebureau Nederland

Minister Kamp van Economische Zaken heeft bekendgemaakt dat het budget voor SDE+ in 2016 zal worden verhoogd naar € 8 miljard. Voor komend jaar zijn er twee gefaseerde openstellingen aangekondigd. De eerste ronde zal in maart 2016 zijn. Het budget is € 4 miljard. Een tweede ronde, met een vergelijkbaar budget, volgt in september. Door over […]

Update LEADER-regeling

Posted on september 24th, 2015 by Subsidiebureau Nederland

Op 3 februari 2015 werd het Plattelandsontwikkelingsprogramma voor de periode 2014-2020 (POP3) goedgekeurd door de Europese Commissie. Vervolgens stelden de provincies afzonderlijk de LEADER-regeling open voor een of meerdere plattelandsgebieden binnen hun provinciegrens. Twintig kandidaat LEADER-gebieden hebben een lokale ontwikkelstrategie (LOS) aangeboden. Het is nu aan de provincie om die visie goed te keuren en als […]

Extra subsidie voor cultuur

Posted on juni 8th, 2015 by Subsidiebureau Nederland

Minister Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) heeft de uitgangspunten voor het cultuurbeleid in de periode 2017-2020 gepresenteerd. In de Kamerbrief ‘Ruimte voor cultuur’ kondigt ze aan ruim € 18 miljoen extra subsidie voor cultuur beschikbaar te stellen. Innovatie en samenwerking Net als in de landen om ons heen vinden er in Nederland grote veranderingen plaats […]

Subsidiekansen (beter) benutten?

Posted on mei 28th, 2015 by Subsidiebureau Nederland

Het aantal subsidietoekenningen door de Nederlandse ministeries is in 2014 verdubbeld ten opzichte van het voorgaande jaar. Toch laten veel bedrijven en non-profit organisaties subsidiemogelijkheden onbenut. Subsidiebureau Nederland ondersteunt bij het vergroten van het subsidieinzicht en de kwaliteit van de subsidieaanvraag. Aantal subsidietoekenningen verdubbeld In 2014 werden door de ministeries 44.507 subsidies verstrekt aan in […]

Nieuwe oproep Creative Europe in juli 2015

Posted on april 28th, 2015 by Subsidiebureau Nederland

Creative Europe richt zich op organisaties in de culturele en creatieve sector. Het project moet publieksactiviteiten bevatten en mag geen winstoogmerk hebben. In 2015 is er nog één deadline voor Europese samenwerkingsprojecten op 7 oktober. De officiële publicatie van de oproep wordt in juli van dit jaar verwacht. Er kunnen aanvragen worden ingediend voor kleinschalige […]

ESF gemeenten

Posted on maart 21st, 2015 by Subsidiebureau Nederland

Samen met de buurt een methode ontwikkelen om meer mensen uit de wijk aan meer activiteiten gericht op werk te laten deelnemen. Als gemeente met een gemeente uit een andere EU-lidstaat proberen of langdurig werklozen op een andere manier aan werk kunnen worden geholpen. Dit en meer kan dadelijk met steun van het Europees Sociaal […]

Verbod op asbestdaken

Posted on maart 20th, 2015 by Subsidiebureau Nederland

Particulieren, bedrijven en (overheids-)instellingen mogen in 2024 geen asbestdaken meer bezitten. Oude daken kunnen door de jaren heen zijn aangetast door weer en wind, waardoor asbestvezels kunnen vrijkomen en er een gezondheidsrisico ontstaat. Via subsidieregelingen en fiscale regelingen kunt u een aanzienlijk deel van de saneringskosten gecompenseerd krijgen. Het verbod op asbestdaken Wie na 2024 […]

Gratis SubsidieScan

Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
Maximaal 7mb


Sluiten