Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Categorie “Agrarisch”

Veel interesse in EIA en MIA/Vamil

Posted on juli 2nd, 2017 by Subsidiebureau Nederland

In 2016 investeerden Nederlandse bedrijven voor bijna € 1,4 miljard in energiezuinige maatregelen en € 2,6 miljard in milieuvriendelijke technieken. Dit blijkt uit de jaarverslagen die RVO heeft gepubliceerd. In 2016 zijn er in totaal 17.192 aanvragen ingediend voor de EIA, een stijging van 20% ten opzichte van 2015. Voor de MIA/Vamil zijn er in […]

Extra subsidie voor duurzame energie

Posted on mei 25th, 2017 by Subsidiebureau Nederland

In de periode 2017 tot en met 2020 wordt €160 miljoen extra subsidie voor duurzame energie beschikbaar gesteld. Daarnaast worden de subsidiemogelijkheden uitgebreid voor een tweetal energiebesparingssubsidies. Dit heeft Minister Kamp van Economische Zaken bekendgemaakt. Het besluit om extra subsidie beschikbaar te stellen voor duurzame energie verruimt de subsidiemogelijkheden binnen de regelingen ISDE, STEP en de […]

Energielijst en Milieulijst 2018 open voor voorstellen

Posted on mei 20th, 2017 by Subsidiebureau Nederland

Tot 1 september kunnen ondernemers voorstellen indienen voor de Energielijst 2018 of de Milieulijst 2018. De Energielijst is een overzicht van investeringen die in aanmerking komen voor de Energie Investeringsaftrek (EIA). De Milieulijst is een overzicht van investeringen die in aanmerking komen voor de Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen (MIA/Vamil). De Energielijst en de Milieulijst worden […]

Provincie Drenthe: extra subsidie voor agrarische sector

Posted on mei 12th, 2017 by Subsidiebureau Nederland

Tot 2020 willen Gedeputeerde Staten van Drenthe € 5 miljoen extra investeren in de landbouwsector. Samen met de sector zelf en belangenorganisaties heeft zij hiertoe het Programma Toekomstgerichte Landbouw opgesteld. Dit programma behelst het innoveren, moderniseren en verduurzamen van de sector binnen vier pijlers: tuinbouw, veehouderij, akkerbouw en agribusiness. Met name voor grondgebonden toekomstgerichte melkveehouderij […]

Subsidie Asbestsanering 2017

Posted on april 19th, 2017 by Subsidiebureau Nederland

De landelijke subsidie asbestsanering kan ook in 2017 worden aangevraagd. Eigenaren van een asbestdaken van minimaal 36 vierkante meter kunnen € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak ontvangen, met een maximum van € 25.000 per adres. Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) heeft recentelijk besloten om het subsidieplafond voor 2017 met € 10 miljoen te verhogen tot […]

Subsidie Energie Innovaties

Posted on maart 6th, 2017 by Subsidiebureau Nederland

Begin maart 2017 stelde Minister Kamp van Economische Zaken € 50 miljoen subsidie beschikbaar voor energie innovaties waarmee op de lange termijn kosten worden bespaard. De termijn van de desbetreffende regeling (Hernieuwbare Energieprojecten) is verlengd van 2023 naar 2030. Daarnaast wordt via andere subsidieregelingen nog eens € 50 miljoen beschikbaar gesteld voor kansrijke innovaties zoals […]

Fiscaal voordeel milieuvriendelijke investeringen

Posted on januari 6th, 2017 by Subsidiebureau Nederland

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) biedt ondernemers die milieuvriendelijke investeringen doen de mogelijkheid tot 36% van het investeringsbedrag in mindering te brengen op de fiscale winst. De aftrek komt bovenop de gebruikelijke afschrijvingen. De hoogte van het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel. In 2017 komen er wederom […]

Miljoenen voor energiezuinige technieken in 2017

Posted on januari 2nd, 2017 by Subsidiebureau Nederland

Ondernemers die willen investeren in energiezuinige technieken kunnen in 2017 weer rekenen op fiscaal voordeel via de Energie-investeringsaftrek. Voor 2017 stijgt het EIA budget van € 161 miljoen naar € 166 miljoen. Bedrijven die investeren in op de Energielijst genoemde technieken kunnen tot ruim 55% van de investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst. Grote wijzigingen dit […]

Subsidiekansen beter benutten in 2017?

Posted on december 26th, 2016 by Subsidiebureau Nederland

In 2016 heeft Subsidiebureau Nederland succesvol subsidie aangevraagd voor een groot aantal projecten en investeringen van onder andere innovatieve gevestigde bedrijven, innovatieve start-ups en cultureel/maatschappelijke organisaties. In 2017 wordt het merendeel van de subsidieregelingen voortgezet en doen nieuwe subsidieregelingen hun intrede.  Heeft uw organisatie voor 2017 een innovatief of inspirerend project gepland? Dan is de kans […]

Miljoenennota / Subsidies 2017

Posted on oktober 9th, 2016 by Subsidiebureau Nederland

Tijdens Prinsjesdag 2017 is de Miljoenennota voor 2017 bekendgemaakt. Wij hebben de belangrijkste wijzigingen met betrekking tot het subsidiebeleid op rij gezet. Samenvattend kan geconcludeerd worden dat er op diverse beleidsterreinen extra financiële middelen beschikbaar worden gesteld. Subsidiebureau Nederland ondersteunt organisaties bij het optimaal benutten van deze subsidiekansen. Duurzame energie en energiebesparing De budgetten voor […]

Gratis SubsidieScan

Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
Maximaal 7mb


Sluiten