Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Algemene voorwaarden

Via deze link download u de algemene voorwaarden van Subsidiebureau Nederland.

Copyright website
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Subsidiebureau Nederland. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Subsidiebureau Nederland is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Merken website
Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Subsidiebureau Nederland, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Subsidiebureau Nederland is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Aansprakelijkheid website
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, aanvaardt Subsidiebureau Nederland geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of (on)bereikbaarheid van de site.

Informatie van derden op deze website
De eventueel op deze site geplaatste informatie die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. Subsidiebureau Nederland is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud hiervan, noch voor de toegang tot of de informatie op enige site die is gelinkt van of naar deze site.

Terug

Gratis SubsidieScan

Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

    Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
    Maximaal 7mb


    Sluiten