Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Overzichtspagina agrarische subsidies

Het subsidie-instrument wordt ingezet om investeringen binnen de agrarische sector te stimuleren en zo het innovatie- en concurrentievermogen te versterken. In de praktijk blijkt dat agrariërs niet altijd op de hoogte zijn van het bestaan van bepaalde agrarische subsidies, waardoor subsidiekansen onbenut blijven. Wij adviseren daarom om bedrijfsactiviteiten (projecten of investeringen) standaard door ons te laten onderzoeken op subsidiemogelijkheden.

Er bestaan diverse subsidieregelingen waar agrarische bedrijven gebruik van kunnen maken. Hieronder volgt een overzicht van populaire agrarische subsidies. Voor een uitgebreide analyse van de mogelijkheden kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

agrarische subsidies

Innovatiesubsidie

Innovatiesubsidies hebben als doel om het innovatievermogen van bedrijven te vergroten. Bedrijven die zich bezighouden met productontwikkeling, kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor loonkosten- en/of materiaalkostensubsidies. Op de volgende pagina hebben wij een aantal interessante innovatiesubsidies vermeld.

Energiesubsidie

In 2023 moet 16% van de Nederlandse energie duurzaam zijn opgewekt. Om dit doel te bereiken wordt het subsidie-instrument ingezet. De Nederlandse overheid verstrekt energiesubsidie voor investeringen die leiden tot de opwek van duurzame energie of de besparing van het gebruik van energie. Wij hebben de voornaamste energiesubsidies op rij gezet.

Milieusubsidie

Agrariërs en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok, die investeren in de sanering van een asbestdak, kunnen in aanmerking komen voor de provinciale subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop. Daarnaast bestaat er een landelijke Subsidieregeling Verwijderen Asbestdaken, waardoor dubbelop subsidie kan worden aangevraagd.

Gebiedsontwikkeling

De Nederlandse provincies beschikken over een eigen subsidie-instrumentarium. Deze wordt onder andere aangewend om het landelijk gebied te versterken. In een aantal provincies kunnen sociaal-maatschappelijke projecten in aanmerking komen voor een subsidiebijdrage. Het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 en de LEADER subsidie stimuleren leefbaarheidsinitiatieven van organisaties en particulieren in het landelijk gebied.

Stallenbouw- en renovatie

Wanneer u investeert in de bouw (nieuwbouw of verbouw) van een nieuwe stal, dan komt de investering mogelijk in aanmerking voor een aantrekkelijke subsidiebijdrage. De exacte mogelijkheden hangen af van de mate waarin er wordt geïnvesteerd in dierenwelzijn, milieuvriendelijkheid en/of energiezuinigheid. Vanwege de complexiteit van deze trajecten raden wij u aan om ruim van tevoren, bij voorkeur tijdens de planvorming, contact met ons op te nemen. Lees meer over de subsidieregeling Integraal Duurzame Stallen.

Investeringsaftrek

Fiscale regelingen zijn er om bepaald investeringsgedrag van bedrijven te stimuleren. Energiezuinige of milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen komen onder specifieke voorwaarden in aanmerking voor investeringsaftrek. In gaat het om ongeveer 400 verschillende bedrijfsmiddelen, waarbij een fiscaal voordeel mogelijk is. Het netto voordeel voor vennootschapsbelastingplichtigen bedraagt gemiddeld 10 tot 20 procent ten opzichte van het investeringsbedrag. Meer informatie leest u op deze pagina.

Vrijblijvende subsidiescan agrarische subsidies

Bent u benieuwd naar de subsidiemogelijkheden voor uw project of investering? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende subsidiescan. U kunt ook de gratis quickscan subsidies invullen. Binnen drie werkdagen nemen wij contact met u op om de subsidiemogelijkheden te bespreken.

Kijk ook eens bij ons nieuwsoverzichtvoor interessant agrarisch subsidienieuws en volg ons agrarisch Twitter-account voor de laatste subsidietweets.

Neem contact op

Direct regelen

Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
Gratis SubsidieScan

Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
Maximaal 7mb


Sluiten