Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Overzichtspagina agrarische subsidies

Het subsidie-instrument wordt ingezet om investeringen in innovatie, duurzaamheid en dierenwelzijn te stimuleren. Hiermee wordt het verdienvermogen en de toekomstbestendigheid van de agrarische sector vergroot. In de praktijk blijven subsidiekansen echter vaak onbenut. Wij adviseren daarom om geplande bedrijfsactiviteiten (projecten of investeringen) standaard door Subsidiebureau Nederland te laten onderzoeken op de aanwezige subsidiemogelijkheden.

Er bestaan diverse subsidieregelingen waar agrarische bedrijven gebruik van kunnen maken. Hieronder volgt een overzicht van agrarische subsidies die in 2022 benut kunnen worden. Voor een uitgebreide analyse van de mogelijkheden kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

agrarische subsidies

Subsidie voor innovatie en verduurzaming van stallen

Wanneer u investeert in innovatie of de verduurzaming van stallen, dan komt deze investering mogelijk in aanmerking voor een aantrekkelijke subsidiebijdrage. De exacte mogelijkheden hangen af van de mate waarin er wordt geïnvesteerd in dierenwelzijn, milieuvriendelijkheid en/of energiezuinigheid. De subsidie voor innovatie en verduurzaming van stallen bestaat uit twee deelregelingen: een onderzoeks-/ontwikkelsubsidie en een investeringssubsidie. Met name de investeringssubsidie is interessant voor agrariërs. Vanwege de complexiteit van deze trajecten raden wij u aan om ruim van tevoren, bij voorkeur tijdens de planvorming, contact met ons op te nemen. Meer informatie over deze regeling leest u op deze pagina.

Subsidie voor groen-economisch herstel landbouw (EHF)

Agrariërs die willen investeren in de verduurzaming van het bedrijf kunnen EHF-subsidie aanvragen voor de investering in een aantal specifieke bedrijfsmiddelen. In totaal komen 38 soorten investeringen, onderverdeeld in 5 categorieën, in aanmerking voor subsidie. Er kan maximaal € 150.000 subsidie worden verstrekt per bedrijf. De eerstvolgende sluitingsdatum is 14 februari 2022 (17:00 uur).

Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE)

Wilt u leren over duurzame landbouw? Over omschakelen naar extensieve, natuurinclusieve, kringloop- of biologische landbouw? Of wilt u uw kennis en ervaring delen met andere agrariërs? Via de Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE) kunt u subsidie aanvragen. Er kan onder andere subsidie worden verstrekt aan ondernemers die samen met agrariërs een project uitvoeren gericht op het gezamenlijk leren over duurzame landbouw. Daarnaast is subsidie beschikbaar voor duurzame landbouwbedrijven die als demonstratiebedrijf voorlichting en demonstraties willen aanbieden aan andere agrariërs. Dit met als doel collega’s te inspireren om ook over te stappen op duurzame landbouw. Meer informatie leest u op deze pagina.

Innovatiesubsidie

Innovatiesubsidies hebben als doel om het innovatievermogen van bedrijven te vergroten. Bedrijven die zich bezighouden met productontwikkeling, kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor loonkosten- en/of materiaalkostensubsidies. Op de volgende pagina hebben wij een aantal interessante innovatiesubsidies vermeld.

Energie- en milieusubsidie

In 2023 moet 16% van de Nederlandse energie duurzaam zijn opgewekt. Om dit doel te bereiken wordt het subsidie-instrument ingezet. De Nederlandse overheid verstrekt energiesubsidie voor investeringen die leiden tot de opwek van duurzame energie of de besparing van het gebruik van energie. Bekende regelingen zijn de ISDE en de SDE++. Wij hebben de voornaamste energiesubsidies op rij gezet.

Gebiedsontwikkeling

De Nederlandse provincies beschikken over een eigen subsidie-instrumentarium. Deze wordt onder andere aangewend om het landelijk gebied te versterken. In een aantal provincies kunnen sociaal-maatschappelijke projecten in aanmerking komen voor een subsidiebijdrage. Het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 en de LEADER subsidie stimuleren leefbaarheidsinitiatieven van organisaties en particulieren in het landelijk gebied.

Investeringsaftrek voor energie- of milieuinvesteringen

Fiscale regelingen zijn er om bepaald investeringsgedrag van bedrijven te stimuleren. Energiezuinige of milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen komen onder specifieke voorwaarden in aanmerking voor investeringsaftrek. In gaat het om ongeveer 400 verschillende bedrijfsmiddelen, waarbij een fiscaal voordeel mogelijk is. Het netto voordeel voor vennootschapsbelastingplichtigen bedraagt gemiddeld 10 tot 20 procent ten opzichte van het investeringsbedrag. Meer informatie leest u op deze pagina.

Vrijblijvende subsidiescan agrarische subsidies

Bent u benieuwd naar de subsidiemogelijkheden voor uw project of investering? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende subsidiescan. U kunt ook de gratis quickscan subsidies invullen. Binnen drie werkdagen nemen wij contact met u op.

Kijk ook eens op onze nieuwspagina en volg ons agrarisch Twitter-account voor de laatste updates.

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten