Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Aankondiging nieuwe subsidie zonnepanelen voor het mkb

Geplaatst op januari 24th, 2020 by Subsidiebureau Nederland

Op 19 november 2019 heeft de Tweede Kamer een amendement aangenomen van kamerlid Agnes Mulder, waarin wordt voorgesteld om extra subsidie beschikbaar te stellen voor de subsidiëring van investeringen in zonnepanelen door het midden- en kleinbedrijf (mkb). Hierdoor moet het voor bedrijven met een kleinverbruikersaansluiting interessanter worden om meer zonnepanelen aan te sluiten op de aansluiting en het dak beter te benutten. De ISDE subsidieregeling zal waarschijnlijk worden uitgebreid, zodat ook zonnepanelen via deze regeling gesubsidieerd kunnen worden.

Achtergrond van het voorstel

Sinds 2019 moeten bedrijven of instelling die per jaar 50.000 kWh elektriciteit/25.000 m³ aardgas(equivalent) of meer verbruiken verplicht rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij nemen. Daarnaast is het voor deze groep bedrijven verplicht om energiebesparende/groene maatregelen te treffen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. ondernemers verplicht. In totaal gaat het om 50.000 bedrijven. Daarnaast is er voor hen de wettelijke plicht om groene investeringen te doen die binnen vijf jaar zijn terug te verdienen.

Nu vissen ondernemers in het midden- en kleinbedrijf vaak achter het net wanneer ze subsidie aanvragen. Dat komt omdat ze te veel energie verbruiken om in aanmerking te komen voor regelingen die bedoeld zijn voor particulieren en te weinig om in aanmerking te komen voor regelingen die bedoeld zijn voor het bedrijven die beschikken over een grootverbruikersaansluiting. Voor deze grootverbruikers bestaat de SDE+, een exploitatiesubsidie waarmee de opwekking van duurzame energie (in de nieuwe SDE++ is dat de reductie van CO2) meerjarig wordt gesubsidieerd.

Het doel van het amendement is om in 2020 en de jaren daarna een extra inspanning mogelijk te maken om het doel van 14 procent duurzame energie te bereiken en ondernemers te compenseren voor hun inspanningen. Met deze middelen kan volgens de initiatiefnemers specifiek een extra stimulans worden gegeven aan de opwekking van hernieuwbare elektriciteit door het mkb.

Investeringssubsidie zonnepanelen

Via het amendement is voorgesteld om € 100 miljoen extra budget vrij te maken voor de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) in de jaren 2020-2022. Hoewel de voorgestelde wijziging nog niet is doorgevoerd is de verwachting dat de extra middelen waarschijnlijk via de ISDE, of via een nieuwe soortgelijke regeling, beschikbaar worden gesteld. Hiermee kan een boost worden gegeven aan investeringen in duurzame energie in het midden- en kleinbedrijf. Daarnaast wordt m.b.t. de SDE+/SDE++ onderzocht of de ondergrens t.a.v. het systeemvermogen kan worden verlaagd naar 10 kilowattpiek (momenteel 15 kilowattpiek). Ook deze wijziging zou de toegankelijkheid voor het mkb vergroten.

Overige wijzigingen ISDE

Minister Wiebes heeft in november 2019 bekendgemaakt dat de ISDE op een aantal punten zal worden gewijzigd. Een aantal van deze wijzigingen zijn reeds per 1 januari 2020 ingegaan. Zo worden zonneboilers en warmtepompen bij nieuwbouwprojecten zonder gasaansluitplicht niet langer gesubsidieerd en de subsidie op biomassaketels en pelletkachels is in zijn geheel komen te vervallen. Naar aanleiding van het Klimaatakkoord zal de ISDE vanaf 2021 waarschijnlijk verder worden verbreed, door ook isolatiemaatregelen via deze regeling te subsidiëren.

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten