Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Aankondiging LEADER subsidie 2023- 2027

Geplaatst op februari 16th, 2023 by Subsidiebureau Nederland

In 2022 heeft Nederland een Nationaal Strategisch Plan (ofwel NSP) ingediend bij de Europese Commissie. Dit plan is opgesteld door het Rijk, de provincies en de Unie van Waterschappen en bevat de nationale invulling van het nieuwe Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). In december is het NSP door de Europese Commissie goedgekeurd en hiermee komt ook de nieuwe openstelling van LEADER-periode 2023-2027 dichterbij.

LEADER ontwikkelingen

LEADER, deel uitmakend van het GLB, is een subsidieregeling gericht op de ontwikkeling en versterking van het landelijk gebied (brede plattelandsontwikkeling). De LEADER-methode is een bottom-up werkwijze voor regionale ontwikkeling: voor, door en van de burgers zelf. Nederland telt in de nieuwe programmaperiode zo’n 29 LEADER-gebieden.

Momenteel zijn de verschillende Lokale Actiegroepen (LAG’s) – dit zijn vertegenwoordigingen van de LEADER-gebieden – ieder een Lokale Ontwikkelingsstratie (LOS) aan het opstellen. Zij bepalen de inhoudelijke focus van het gebied. Het LOS is een document waarin de doelen staan vermeld die met de LEADER-inzet in hun gebied moeten worden bereikt en waar ingediende subsidieprojecten aan dienen bij te dragen. Naar verwachting worden de verschillende LOS-en medio 2023 gepubliceerd. Na goedkeuring kan in het laatste kwartaal van 2023 of het eerste kwartaal van 2024 LEADER subsidie worden aangevraagd. De exacte openstellingsdatum kan per LEADER-gebied verschillen.

Inhoudelijke focus LEADER

In de nieuwe periode zullen LEADER-gebieden zich sterker richten op klimaat, milieu, water en biodiversiteit. Dit zijn thema’s die in ieder LEADER-gebied aan bod komen. De bijdrage aan ‘brede plattelandsontwikkeling’ kan betrekking hebben op behoud en ontwikkeling van leefbaarheid van het platteland, sociale cohesie, en voorzieningen. In de praktijk kan het bijvoorbeeld gaan om de realisatie van een buurthuisvoorziening, een cultureel project of toeristisch-recreatief project. Aanvragen kunnen worden ingediend door zowel ondernemers als non-profit organisaties. Belangrijke kenmerken/criteria van LEADER zijn samenwerking, leren van elkaar, innovatie en een integrale aanpak.

Lees meer over de LEADER-regeling en de werkwijze.

LEADER-aanvraag voorbereiden

Heeft u een project in voorbereiding dat mogelijk past bij LEADER? Dan kunt u nu al voorbereidingen treffen voor de LEADER-aanvraag door de hoofdlijnen van het project uit te werken (inhoudelijk en financieel). Daarnaast kunt u alvast contact leggen met mogelijke cofinanciers voor uw project.

Contact met de LEADER adviseur

Subsidiebureau Nederland onderhoudt contact met de LEADER-coördinatoren van de verschillende gebieden. Wij kunnen op voorhand een inschatting maken van de slagingskans van een toekomstige aanvraag. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten